База в Смолян

Дом на техниката Смолян

Регионалното сдружение на научно-техническите съюзи Смолян се помещава на третия етаж в Дома на техниката на бул. България 66 (Стария център на Смолян).

Сдружението отдава под наем магазини, офиси и учебни зали в цялата сграда.

За повече информация за базата на сдружението се свържете с Надежда Митева на телефон 0888441331.