Защита на дипломни проекти в Технически колеж Смолян

На 14 и 15 юли в Технически колеж Смолян предстои защита на дипломните проекти на завършващите студенти.

Регионалното сдружение на научно-техническите съюзи в Смолян ще награди най-добрите три дипломни проекта с парични награди.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.