Ателие за усвояване на базови техники за рисуване и приложни изкуства, организирано от НТС Смолян, отново отваря врати

Posted Leave a comment

Ателието е подходящо за ученици, които искат да развият своите заложби и талант в сферата на изобразителните изкуства. Продължителност на един урок – 2 учебни часа; График на провеждане – ежеседмично. Освен усвояването на разнообразни творчески задачи, участниците развиват не само креативността и фантазията, но и общата си интелигентност, умения за работа в група и […]

Oбучение за придобиване или потвърждаване на квалификационна група

Posted Leave a comment

НТС – Дом на техниката, гр.Смолян, бул. „България“ 66, ОРГАНИЗИРА обучение за придобиване или потвърждаване на квалификационна група на електротехническия и неелектротехнически персонал, съгласно “Правилника по безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V” (обн. ДВ бр.21/11.03.2005 г., в сила от 1.06.2005 г.), издаден от МЕЕР и МТСП и издаване на валидно удостоверениe. […]

Бъдете подготвени! Обучение за реакция при бедствия

Posted Leave a comment

Научно-технически съюзи Смолян предлага еднодневно обучение за усвояване на основните правила за действие при ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ, СВЛАЧИЩА, ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИ, СМЕРЧ И СИЛНИ ВЕТРОВЕ, НАВОДНЕНИЯ, ПОЖАРИ и ПОВИШЕНА РАДИОКАТИВНОСТ. С изцяло практическа насоченост. Включително практическо упражнение с пожарогасител. Подходящо за възрастни, юноши и младежи. Лектор: Благой Янковски – ст.инсектор в РСПБЗН Смолян Продължителност – 5 учебни часа.Кога: […]

Обучения по долекарска помощ и реакция при бедствия

Posted Leave a comment

Обучения по долекарска помощ (включително оказване помощ на бебета и малки деца) и реакции при пожари, бедствия, аварии и катастрофи, разделени на модули.Обученията са подходящи за родители и лица над 16 годишна възраст.Модул 1: Реакции при спиране на сърце и дихателна дейност; кръвотечения; травми и счупвания; автравматични състояния – (инфаркт, инсулт, хипо и хипергликемия, хипотермия, […]

Обучение за трета квалификационна група по електробезопасност

Posted Leave a comment

Обучение за трета квалификационна група по електробезопасност на електротехническия и неелектротехнически персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност съгласно “Правилника по безопасност и здраве при  работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V” (обн. ДВ бр.21/11.03.2005 г., в сила от 1.06.2005 г.), издаден от МЕЕР и МТСП и издаване на валидно удостоверениe/сертификат за трета […]

Курсове по немски език – присъствени, разговорни и корпоративни

Posted Leave a comment

Регионално сдружение на Научно техническите съюзи Смолян организира курсове по немски език – присъствени, разговорни и корпоративни. Присъствени курсове по немски езикПровеждат се:• В рамките на 100 учебни часа, които покриват едно цяло ниво;• От квалифицирани преподаватели с опит;• В групи до 7 човека, което дава възможност за максимално участие на всеки курсист;• По учебник […]

Стартираме курсове по лицензирани професии

Posted Leave a comment

Квалификационната дейност към Обучителния център в РС на НТС Смолян е насочена към придобиване, повишаване и валидиране на професионална квалификация. Имаме готовност да стартираме обучения по следните лицензирани професии:1. Машинист на котли /огняр/;2. Оператор на компютър;3. Електромонтьор – ел.инсталации / част от професия /;4. Електромонтьор – електрообзавеждане на производство / част от професия/. Освен за […]

Английски език – присъствени, разговорни и корпоративни курсове в НТС

Posted Leave a comment

Регионално сдружение на Научно техническите съюзи Смолян организира курсове по английски език – присъствени, разговорни и корпоративни Присъствените курсове по английски език Провеждат се: В рамките на 100 учебни часа, които покриват едно цяло ниво; От квалифицирани преподаватели с опит; В групи до 7 човека, което дава възможност за максимално участие на всеки курсист; По системите […]

Лятна ученическа академия НТС 2021

Posted Leave a comment

На 19 юли (понеделник)  2021 г.  Научно-технически съюзи  Смолян отварят вратите си за ученици от първи до осми класове, които имат желание да творят и се забавляват заедно.  Ателие по усвояване на техники за рисуване, ателие за „Магическа наука” и ателие за усвояване на презентационни умения и начини за създаване на презентации са само част […]

Втора лятна школа „Магическа наука” кани учениците от Смолян в света на физиката

Posted Leave a comment

Лятна школа „Магическа наука“ кани ученици от IV-ти до VIII-ми клас на магични занимания с физични експерименти от 11 до 13 септември. Отново ще учим чрез забавление, ще сглобяваме електрически и хидравлични модели. Заниманията ще стартират на 10 септември от 15:00 часа в Дома на техниката (бул. България 66, ет. 3). Записвания чрез фейсбук събитието […]