Конкурс за най-добра дипломна работа

Регионалното сдружение на Научно техническите съюзи и Технически колеж Смолян обявяват конкурс за най-добра дипломна работа сред дипломантите на Колежа през 2017 година.

Конкурсът се обявява за дипломанти от специалностите:

 • МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
 • АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА
 • ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ
 • КОМПЮТЪРНИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

Критерии за оценяване на дипломните работи:

 • самостоятелен принос на автора при разработване на темата;
 • актуалност и значимост на дипломната работа;
 • приложимост на резултатите от дипломната работа;
 • качество на оформяне на дипломната работа.

Награждаването на спечелилите конкурса ще се извърши след юлската държавна изпитна сесия 2017 г. Наградният фонд е 600 лв., осигурени от Научно-техническите съюзи. Разпределението на наградния фонд е следното:

 • Първо място – парична награда от 300 лв.
 • Второ място – парична награда от 200 лв.
 • Трето място – парична награда от 100 лв.

С тази инициатива Регионалното сдружение на НТС и Техническият колеж в Смолян започват сътрудничеството си за поощряване на младите хора за високи постижения в науката и технологиите.

Вижте обявата за конкурса: КОНКУРС ТК-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.