Курсове по немски език – присъствени, разговорни и корпоративни

Регионално сдружение на Научно техническите съюзи Смолян организира курсове по немски език – присъствени, разговорни и корпоративни.

Присъствени курсове по немски език
Провеждат се:
• В рамките на 100 учебни часа, които покриват едно цяло ниво;
• От квалифицирани преподаватели с опит;
• В групи до 7 човека, което дава възможност за максимално участие на всеки курсист;
• По учебник Prima на издателство Просвета и Немски език / Самоучител в диалози/ на издателство Грамма ;
• В учебните зали на НТС Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. България 66;
• По график, съобразен с възможностите на обучаемите;
• При такса от 250.00 лв. без ДДС.

PRIMA е ориентирана към Общата европейска езикова рамка. PRIMA запознава стъпка по стъпка с немския език и още от самото начало стимулира обучаващите се да общуват на чуждия език. Граматиката е тясно интегрирана в комуникативния процес. PRIMA разкрива многообразието на немскоезичните страни и живота в тях. Рубриките „Малко междучасие” и „Голямо междучасие” повтарят наученото със забавни упражнения и разширяват учебния материал. С PRIMA се работи целенасочено върху произношението и интонацията.

PRIMA предлага:
• Автентични разговори с хора в реални ситуации;
• Учебник и учебна тетрадка + диск ;
• Достъп до допълнителни онлайн упражнения.

НЕМСКИ ЕЗИК / Самоучител в диалози ниво А1 и А2/ предлага:
• Автентични разговори с хора в реални ситуации;
• Учебник с упражнения след всеки урок + диск ;
• Достъп до допълнителни онлайн упражнения.

Преди да се сформира група се попълва входящ тест за определяне на нивото на владеене на езика, освен ако не сте абсолютно начинаещ. Входящите тестове са безплатни и могат да бъдат изпратени по електронна поща.

Разговорни курсове по немски език
Провеждат се:
• В рамките на 30 до 50 учебни часа;
• От квалифицирани преподаватели с опит;
• В групи до 7 човека, което дава възможност за максимално участие на всеки курсист;
• По график, съобразен с възможностите на обучаемите;
• В учебните зали на НТС Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. България 66.
• При такса от 100.00 лв. за 30 уч.часа и 150.00 за 50 уч.часа без ДДС.

Преди да се сформира група се провежда разговор с кандидата за определяне на нивото на владеене на езика, освен ако не сте абсолютно начинаещ.

Корпоративно обучение
Предназначено за организации, които имат потребност да повишат езиковите компетенции на своите служители.
Предлагаме три модела за провеждане на обучението:

1. Първият модел е вариант, при който организацията поръчител на обучението е сформирала група от 5 до 7 курсисти с идентично ниво на владеене на езика. Обучението се провежда в зала, осигурена от поръчителя. Индивидуална такса – 250 лв. без ДДС.
2. Вторият модел е този, при който поради разликите на нивата на владеене на език, в организацията не може да се сформира група. Тогава организацията изпраща своите служители при нас, където те могат да изберат най-подходящото за тях ниво и график.
3. Третият модел компилира представените два предходни варианта. В този случай организацията е успяла да сформира групи, но са останали служители, за които няма места или графикът на провеждане не е удобен. Тогава се прилага смесен модел.
Към всеки един от представените модели за корпоративно обучение, Вие получавате:
• Безплатно тестване за определяне на ниво и разпределяне по групи;
• Безплатно изготвяне на отчет за развитието на служителите;
• Безплатно издаване на сертификат за завършено ниво.

Цената на провеждане и организиране на корпоративните курсове може да се договаря. Определящо е това какви цели са поставени и колко часа са предвидени за постигането им. На nts.smolyan2021@gmail.com може да получите отговор на въпросите, които Ви интересуват или да получите индивидуална оферта.

Тест за получаване на сертификат след положен изпит
Екипът на НТС Смолян Ви предоставя възможност да се явите, в предварително уговорен ден и час и да положите тест, с който да удостовери вашите езикови умения по немски език. В рамките на 24 часа, тестът ще бъде проверен, а Вие ще получите сертификат за съответното ниво на владеене на езика.

Предлаганите варианти са:
Сертификат по общ немски от ниво А1 до С2 – 50.00 лева без ДДС;
Сертификатите могат да послужат навсякъде, където изискват от Вас да представите документ за владеене на немски език.
Тези сертификати не са заместник на TestDaF, DSH и други сертификати на международни изпитни бордове.

Имате въпроси?
Моля, обадете се на тел. +359 88 798 2912 или ни пишете на: nts.smolyan2021@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.