Дейности

Основни дейности на сдружението са:

  • Запознаване на членовете си и други специалисти с актуалната нормативна база и новости в науката и техниката чрез провеждане на научно-технически мероприятия, семинари, конференции, кръгли маси и други;
  • Популяризира световни и български постижения в науката и техниката сред обществото;
  • Насърчава млади хора, ученици и студенти да изучават технически специалности и провокира интереса им към науката;
  • Подкрепя с различни инициативи творческия и научен потенциал на младежите от ВУЗ и гимназиите в Смолян;
  • Извършва квалификационна дейност по търсени специалности, професии и компетентности.