Научно-технически съюзи

Редовни членове на Регионалното сдружение на научно-техническите съюзи Смолян са:

  1. Дом на науката и техниката – сборно научно-техническо дружество;
  2. Научно-технически съюз по машиностроене;
  3. Научно-технически съюз по строителство;
  4. Научно-технически съюз по икономика;
  5. Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия;
  6. Научно-технически съюз по геодезия, картография и земеустройство;
  7. Научно-технически съюз по лесотехника.

Териториалният обхват на сдружението и научно-техническите съюзи съвпада с територията на област Смолян.