Oбучение за придобиване или потвърждаване на квалификационна група

НТС – Дом на техниката, гр.Смолян, бул. „България“ 66, ОРГАНИЗИРА обучение за придобиване или потвърждаване на квалификационна група на електротехническия и неелектротехнически персонал, съгласно “Правилника по безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V” (обн. ДВ бр.21/11.03.2005 г., в сила от 1.06.2005 г.), издаден от МЕЕР и МТСП и издаване на валидно удостоверениe.
Такса:
 За един участник – 60.00лв. без ДДС;
 За група от трима до 10 участника – 55.00 лв. без ДДС;
 За група от 10 и повече участници – по 50,00 лв. без ДДС.
Таксата включва присъствено обучение, индивидуални консултации и издаване на удостоверение/сертификат.

За повече информация и подаване на заявка за обучението:
е-mail: nts.smolyan2021@gmail.com и телефони 0887982912, 0888441331.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.