РС на НТС награди най-добрите дипломни проекти на студенти от Техническия колеж Смолян

През месец юни тази година Регионалното сдружение на научно-техническите съюзи съвместно с ръководството на вече бившия технически колеж Смолян обявихме конкурс за най-добър дипломен проект.
Специална комисия оцени най-добрите работи на дипломантите и избра да награди:
Първа награда – Милена Красимирова Бундева, спец. Компютърни и компютърни системи
тема: “Извличане на характеристики при обработка на изображения в Matlab GUI”
Втора награда – Денислав Руменов Бучев, спец. Компютърни и компютърни системи
тема: “Изследване на характеристиките на лидарно устройство за различен лазер при стъпална апроксимация”
Трета награда – Йозлен Ниязиев Алиев, спец. Компютърни и компютърни системи
тема: “Проектиране и изграждане на cloud сървър, позволяващ отдалечен достъп на потребителя”
Награждаването на победителите в конкурса се състоя на 30.09.2017 г. по време на откриването на новата учебна година на вече преструктурирания “Физико-технологичен филиал” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Награда бе учредена от ръководството на Научно-техническите съюзи с цел да поощри младежите, които изучават научни и технически специалности.
Инициативата ще продължи и в бъдеще.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.