За нас

Регионалното сдружение на научно-техническите съюзи Смолян е обединение на научно-техническите съюзи: НС по икономика, НС по машиностроене, НС по строителство, НС по геодезия, картография и земеустройство, НС по лесотехника и НС по минно дело, геология и металургия, както и индивидуални специалисти инженери, икономисти, от областта на науката, техниката и земеделието.

Новини