Стартираме курсове по лицензирани професии

Квалификационната дейност към Обучителния център в РС на НТС Смолян е насочена към придобиване, повишаване и валидиране на професионална квалификация.

Имаме готовност да стартираме обучения по следните лицензирани професии:
1. Машинист на котли /огняр/;
2. Оператор на компютър;
3. Електромонтьор – ел.инсталации / част от професия /;
4. Електромонтьор – електрообзавеждане на производство / част от професия/.

Освен за изброени по-горе професии, имаме готовност да стартираме опреснителни ежегодни обучения и инструктажи по професиите, за които това се изисква:
1. Машинисти на кранове;
2. Машинисти на котли /огняри/;
3. По правилника за безопасна работа с ниско и високо напрежение – ел. групи;
4. Работа с електро и мотокари;
5. По ЗБУТ.

Ако имате въпроси!
Моля обадете се на тел. +359 88 798 2912 или ни пишете на: nts.smolyan2021@gmail.com!
Предварителната заявка за участие е задължителна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.